Tallinna Filatelistide Selts 110

Filateelianäituse erireglement.

1. Filateelianäituse korraldab Tallinna Filatelistide Selts koostöös AS Eesti Posti (Omniva) ja Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsiga „Estonia“.

2. Filateelianäitus toimub Tallinnas Audentese Erakoolis aadressil Tallinn, Tondi t. 84 10.- 12.07.2015.a. Näituse ülespanek toimub 09.07.2015.a. alates kella 12.00 ja kestab kella 17.00. Näituse avamine on reedel (10.07.2015) kell 12.00 ja on avatud kella 17.00. Laupäeval 10,00 kuni 17.00. Pühapäeval, 12.07.2015.a, on näitus avatud kella 10.00 kuni 14.00. Laupäeval toimub samas ka filatelistide kokkutulek, mis on avatud alates kella 10.00. Pühapäeval, (12.07.2015.a) on näituse lõpetamine ja mahavõtmine alates kella 14.00 ja kestab seni kui näitus on maha võetud. ERM Postimuuseumi Sõprade Seltsi aastakoosolek toimub laupäeval algusega kell 16.00 samas.

3. Filateelianäitus on Eesti rahvuslikul tasemel näitus. Osaleda võivad võtta kõik filateeliahuvilised. Stendimaks on 5.- EUR stendipool (4×4 lehte). Tasumine kohapeal.

4. Näitusel juhindutakse FIP’i vastavatest dokumentidest, Tallinna Filatelistide Seltsi näituse üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist.

5. Osavõtuavaldused koos lisatud eksponaadi sisukirjeldusega (soovitavalt inglise keeles ja ca ½ A-4 formaadi mahus) peavad olema üle antud korraldustoimkonnale kas isiklikult, saadetud e-maili teel (allkirjastatud digitaalselt) või saadetud postiga hiljemalt 30.05.2015.a. Hiljem laekunud avaldused saadetakse tagasi.

Avaldus rtf-failina ja avaldus pdf-failina

6. Propageerimaks nõelaklassi (1-2 raami väljapanekuid), on sellised eksponaadid teretulnud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte, pitsateid ja templeid kui postiajalooga tihedalt seotud esemed.

7. Korraldustoimkonna aadress on:
Tallinna Filatelistide Selts, PK. 84; 10502 Tallinn, Eesti.

Tallinna Filatelistide Seltsi juhatuse esimees Ago Papp
sekretär Majana Abramson majana.abramson@gmail.com , mob.  58550580