2017 aasta liikmemaks

TFS juhatus otsustas kehtestada  2017. aastal uued liikmemaksud:

Pensionärid      4.-eurot

Teised liikmed    7.-eurot